Bibliografie

Anoniem 1875 | ‘Dr. Johannes Fred. Kerst, 8 april 1800-28 december 1874. Een degelijk man’; in: Volks-Almanak voor Nederlandsche katholieken, 25 (1875), pp. 1-19

Anoniem 2012 | [Nicole Andries], ‘Groeten uit 1858’; in: BN De Stem, 25 april 2012, pp. 1 en 29

Van den Berg 2005 | Norbert van den Berg, Steven Wachlin, Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië, Uitgeverij Toth, Bussum 2005, pp. 59 en 126

Beukers/Blussé/Eggink 1987 | H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink, Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1987, passim

Beukers 1989 | H. Beukers, ‘Introductie van de Moderne Chemie in Japan’; in: Forum diagnosticum, 1989, 2, pp. 31-34 en 3-4, pp. 48-51

Billeter/Brockhaus 1997 | Erika Billeter, Christoph Brockhaus (red.), Skulptur im Licht der Fotografie. Von Bayard bis Mapplethorpe Benteli Verlag, Bern 1997

Bool 2002 | Flip Bool, ‘Het fotoalbum als historische bron’; in: Alledaagse dingen. Nieuwsblad voor volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland, 8 (september 2002) 3, pp. 10-13

Bool 2014 | Flip Bool, ‘Sculptuur en fotografie’; in: Boekenpost. Tweemaandelijks tijdschrift voor liefhebbers van boeken, prenten, strips en boekcuriosa, 22 (januari/februari 2014) 129, pp. 44-47

Boom 1999 | Mattie Boom, Eduard Isaac Asser [1809-1894], Focus Publishing, Amsterdam [1999]

Boom/Rooseboom 1996 | Mattie Boom, Hans Rooseboom (red.), Een nieuwe kunst. Fotografie in de 19de eeuw. De Nationale Fotocollectie in het Rijksmuseum, Amsterdam, Snoeck-Ducaju & Zoon, Gent 1996

Boom/Rooseboom 2017 | Mattie Boom, Hans Rooseboom (red.), New Realities. Photography in the 19th Century, Rijksmuseum/nai010, Amsterdam/Rotterdam 2017

Buckland 1980 | Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of Photography, David R. Godine, Publisher, Boston 1980

Coppens 1976 | Jan Coppens, Een camera vol stilte. Nederland in het begin van de fotografie 1839-1875. Met een inleiding van A. Alberts, Meulenhoff, Amsterdam 1976

Coppens/Roosens/Van Deuren 1989 | Jan Coppens, Laurent Roosens, Karel van Deuren, ”… door de enkele werking van het licht …” Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland, 1839-1869, Gemeentekrediet, z.p. 1989

Van Dijk 2011 | Jan van Dijk, Handboek herkennen fotografische en fotomechanische procedés. Historische en moderne procedés en digitale afdruktechnieken, Primavera Pers, Leiden 2011, p. 104

Van Dissel/Schoenmaker 2006 | Anita van Dissel, Ben Schoenmaker, Het officierskruis voor eervolle langdurige dienst, Boom, Amsterdam 2006

Dodier 1999 | Virginia Dodier, Clementina, Lady Hawarden. Studies from Life 1857-1864. Introduction by Marina Warner. Afterword by Mark Haworth-Booth, Aperture, New York 1999

Esseboom 2006 | Cees Esseboom (red.), Deze schoone kunst. Dordrecht en de fotografie in de negentiende eeuw, Jaarboek 2006 Historische Vereniging Oud-Dordrecht, Dordrecht 2006

Faldera 1981 | August Faldera, Venlo en de Venlonaren voor een halve eeuw, De Lijster, Maasbree 1981

Garat 1994 | Anne-Marie Garat, Photos de familles, Éditions du Seuil, Paris 1994

De Groot 1997 | Menke de Groot, ‘Cornelis de Mooy’, www.nederlandsekrijgsmacht.nl/index.php/kl/97-koninklijk-nederlandsch-indisch-leger/knil-militairen/1251-mooy-cornelis-de

De Hond/Fitski 2016 | Jan de Hond, Menno Fitski, De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600, Rijksmuseum/Uitgeverij Vantilt, Amsterdam/Nijmegen 2016

Van Hoorn 1989 | C.M. van Hoorn, ‘Vijf eeuwen pharmacie in Zierikzee’; in: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in de Benelux’, Bulletin 76 (april 1989)

Keller 2009 | Corey Keller (red.), Brought to Light. Photography and the Invisible 1840-1900, San Francisco Museum of Modern Art/Yale Universtiy Press, San Francisco/New Haven-Londen 2009

Klein Nagelvoort 2016 | John Klein Nagelvoort, ‘Jasukuni Jinja’, www.kleinnagelvoort.wordpress.com/2016/11/08/yasukuni-jinja/

Kouwenhoven/Forrer 2000 | Arlette Kouwenhoven, Matthi Forrer, Siebold and Japan. His Life and Work, Hotei Publishing, Leiden 2000

Leijerzapf 1980 | Ingeborg Th. Leijerzapf, ‘De stoel in het 19de-eeuws foto-atelier’; in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Brill, Leiden, 31 (1980), pp. 525-532

Leijerzapf/Moeshart 1987 | Ingeborg Th. Leijzerzapf, Herman J. Moeshart, Herinneringen aan Japan 1850-1870. Foto’s en fotoalbums in Nederlands bezit, Staatsuitgeverij, Den Haag 1987

Leijerzapf 1998 | Ingeborg Th. Leijerzapf, Juwelen voor een Fotomuseum. Masterpieces of Dutch pictorial photography 1890-1915, Stichting Vrienden van het Prentenkabinet van de Universiteit Leiden, Leiden 1998

Magelhaes 1968 | Claude Magelhaes [=Jan Coppens], Evolutie van de creatieve fotografie 1820-1880, Manteau, Brussel/Den Haag 1968

Moeshart 1987 | Herman J. Moeshart, Journaal van Jonkheer Dirk de Graeff van Polsbroek, 1857-1870. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het negentiende eeuwse Japan, Van Gorcum, Assen/Maastricht 1987

Moeshart 2001 | H.J. Moeshart, Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 2001

Moeshart 2003 | Herman Moeshart, Een miskend geneesheer. Dr. J.K. van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 2003, p. 147

Moeshart 2007 | Herman Moeshart, ‘Moriyama Takichirõ’; in: Joke Pronk, Tineke de Ruiter (red.), Fotovoorkeuren – 50 auteurs kiezen een foto uit de collectie van het Leids Prentenkabinet. Hommage aan Ingeborg Leijerzapf, Stichting Voetnoot, Amsterdam 2007, pp. 113-116

De Moulin 1988 | D. de Moulin (red.), ‘s-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht (1822-1865). Verslag van een symposium gehouden te Nijmegen op 26 september 1987, Nieuwe Nederlandse Bijdragen tot de Geschiedenis der Geneeskunde en der Natuurwetenschappen No. 26, Rodopi, Amsterdam 1988, passim

Natlacen 2009 | Christina Natlacen, New Ways of Scientific Visualization: A.L. Donnadieu’s La photographie des objets immergés, Rijksmuseum Studies in Photography, Vol. 5, Rijksmuseum, Amsterdam 2009

Odo 2008 | David Odo, Unknown Japan: Reconsidering 19th-century Photographs, Rijksmuseum Studies in Photography, Vol. 4, Rijksmuseum, Amsterdam 2008, pp. 12-13 en 35

Ponsen 2009 | Arti Ponsen, ‘Een lang verwacht tegenbezoek. Het Japanse gezantschap van 1862 in Nederland’; in: Jori Zijlmans, Arti Ponsen, Nicole Roepers (red.), Holland Mania: Amerikaanse en Japanse beeldvorming over Nederland, Stedelijk Museum De Lakenhal/Uitgeverij d’jonge Hond, Leiden/Harderwijk 2009, pp. 30-49

Ribbens 2018 | Arjen Ribbens, ‘Uniek fotoalbum uit de 19de eeuw’; in: NRC Handelsblad en NRC Next, 11 oktober 2018

Rooseboom 1994 | Hans Rooseboom, ‘P.J. Kaiser, of: het gebruik van de fotografie in de sterrenkunde, 1839-1880’; in: Bulletin van het rijksmuseum, 42 (1994) 3, pp. 263-286

Rooseboom 2008 | Hans Rooseboom, De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep 1839-1889, Primavera Pers, Leiden 2008, pp. 210 en 212

Schulte 1983 | A.G. Schulte, Het Rijk van Nijmegen. Westelijk gedeelte, Sdu Uitgevers, Den Haag 1983, pp. 166-167

Smits 1987 | F.J.H.Th. Smits, ‘De Sjako M. 1854’; in: Armamentaria, afl. 22 (1987), pp. 26-35

Theuns-de Boer/Asser/Wächlin 2005 | Gerda Theuns-de Boer, Saskia Asser, Steven Wächlin, Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië, Uitgeverij Aprilis/KITLV Press/Huis Marseille, Zaltbommel/Leiden/Amsterdam 2005

Van Veen 1993 | Anneke van Veen, Pieter Oosterhuis [1816-1885], Fragment Uitgeverij, Amsterdam 1993

Van Veen 2010 | Anneke van Veen, De eerste foto’s van Amsterdam 1845-1875, Uitgeverij Thoth/Stadsarchief Amsterdam, Bussum/Amsterdam 2010

Van Veen 2016 | Anneke van Veen, Amsterdam 1900. Foto’s van Olie, Breitner, Eilers en tijdgenoten, Uitgeverij Thoth/Stadsarchief Amsterdam, Bussum/Amsterdam 2016

Verhoeven/Bolk 2012 | P.P.A.M. Verhoeven, J.H. Bolk, ‘Kolonel Quarin Willemier en zijn langdurige verbintenis aan het militair geneeskundig onderwijs – In het bijzonder het onderwijs in de geneesmiddelleer’; in: Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, 65 (januari 2012) 1, pp. 28-32

Wächlin 2011 | Steven Wächlin, Photographers in the Netherlands. A survey of commercial photographers born before 1900 based on data from the Dutch population administration, city directories and newspapers, 2 delen, Centraal Bureau voor Genealogie/Nederlands Fotomuseum, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag/Rotterdam 2011

De Wilde 1984 | F.G. de Wilde, ‘Officiersdistinctieven in het Nederlandse leger na 1814. Epauletten’; in: Armamentaria, afl. 19 (1984), pp. 24-37

De Wilde 1985 | F.G. de Wilde, ‘De officiersdistinctieven in het Nederlandse leger na 1815. Sterren, snoeren en kwasten’; in: Armamentaria, afl. 20 (1985), pp. 109-126

De Wilde 1985 | F.G. de Wilde, ‘Officiersdistinctieven in het Nederlandse leger na 1814, de sjerp’ en ‘Dragons als algemeen officiersdistinctief in het Nederlandse leger’; in Armamentaria, afl. 21 (1986), pp. 28-36 en 37-39

De Wilde 1987 | F.G. de Wilde, ‘Dragonders tot huzaren’; in: Armamentaria, afl. 22 (1987), pp. 36-57

Zoete/Asser/Maes 2009 | Johan de Zoete, Saskia Asser, Herman Maes, ‘In het volle zonlicht. De daguerrreotypieën van het Museum Enschedé te Haarlem, Koninklijke Joh. Enschedé/Gottmer Uitgevers Groep, Haarlem 2009