Biografische gegevens van de fotograaf

Biografisch onderzoek naar P.J. van der Grijp 1819-1897
Gino Mommersteeg – Venlo, 25-10-2018

1819
Petrus Jan van der Grijp werd geboren op 11 maart 1819 te Zierikzee als zoon van de apotheker Francois Roelof Bennet van der Grijp en zijn vrouw Anna IJda Nauta.
Bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, BS Geboorten 1819, aktenummer 38.

1834 – 1837
Petrus Jan van der Grijp was voor de duur van drie jaren in de leer bij zijn broer, Sicco Godefridus Nauta van der Grijp, apotheker te Zierikzee.
Bron: CBG, ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 16, Getuigschriften voor P.J. van der Grijp betreffende zijn schoolopleiding en zijn leertijd bij een apotheker en geneesheer te Zierikzee, 1837.

1837 – 1840
Petrus Jan van der Grijp was tussen 1837 en 1840 ingeschreven als ‘kweekeling 3e klasse’ aan de Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen te Utrecht. Hij heeft in 1838 een oorkonde ontvangen als lid van het Utrechtse studentencorps.
Bron: CBG, ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 18, Bewijzen van inschrijving als student in de medicijnen aan de universiteit van Utrecht (1838) en inv.nr 21, Oorkonde voor Petrus Jan van der Grijp als lid van het Utrechtse studentencorps, 1838.

1841
Petrus Jan van der Grijp was in 1841 ingeschreven als student aan het Antheneaum Illustre te Amsterdam. Hij werd op 3 september 1841 benoemd tot officier van gezondheid 3e klasse en deed dienst in het garnizoen te Amsterdam.
Bronnen: CBG, ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 18, Bewijzen van inschrijving als student in de medicijnen aan het Athenaeaum Illustre te Amsterdam, 1841. Nationaal Archief, ar.nr. 2.13.13.08 Controlestaten van Tractementen van Officieren, inv.nr. 119, folionummer: 157.

1847
Den officier van gezondheid, den heer van den Grijp, vergezelt H.M. de Koningin Anna-Paulowna, om eene reis naar Zwitserland te ondernemen. (nader onderzoek zal uit moeten wijzen of het hier om P.J. van der Grijp gaat)
Bron: Delpher – Opregte Haarlemsche Courant, 7 september 1847.

Petrus Jan van der Grijp werd op 30 november 1847 benoemd tot officier van gezondheid 2e klasse.
Bron: Delpher – Algemeen Handelsblad, 19 januari 1897.

1848
Petrus Jan van der Grijp werd in januari 1848 verplaatst van Gorinchem naar Breda.
Bron: Den Militairen Spectator, 16e deel, No. 7, bijlage VII, januari 1848.

1850
Petrus Jan van der Grijp verbleef in 1850 als officier van gezondheid 2e klasse in Nijmegen. Hij was woonachtig aan de Lange Burgstraat nr. 16, in september 1850 vertrok hij uit Nijmegen.
Bron: Regionaal Archief Nijmegen, ar.nr. 679, Bevolkingsregister Nijmegen 1850-1860.

1851
Petrus Jan van der Grijp was in 1851 ingeschreven als student aan de universiteit van Leiden.
Bron: CBG – ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 18, Bewijzen van inschrijving als student in de medicijnen aan de universiteit van Leiden, 1851.

1857
Petrus Jan van der Grijp werd op 19 oktober 1857 benoemd tot officier van gezondheid 1e klasse.
Bron: Delpher – Algemeen Handelsblad, 19 januari 1897.

Petrus Jan van der Grijp werd in 1857 verplaatst van Gorinchem naar Maastricht.
Bron: RHCL Limburg – ar.nr. 20.096A Bevolkingsregisters Maastricht 1850-1920.

1857 – 1861
Petrus Jan van der Grijp vestigde zich als officier van gezondheid 1e klasse op 17 november 1857 in Venlo, zijn laatste woonplaats was Maastricht. Hij was inwonend bij het gezin van Jozef Rainold Bloemen aan de Steenstraat nr. 640. Op 28 augustus 1861 vertrok hij naar Breda.
Bron: Gemeentearchief Venlo, ar.nr. 37 – Gemeentesecretarie Venlo, inv.nr. 55, Bevolkingsregisters en staten van de militairen van het garnizoen en de brigade Koninklijke Marechaussee, 1851-1873 en inv.nr. 56, Bevolkingsregisters 1850-1860.

1861-1863
Petrus Jan van der Grijp vestigde zich als officier van gezondheid 1e klasse op 10 september 1861 in Breda, zijn laatste woonplaats was Venlo. Hij was woonachtig aan de Halstraat A 462. Hij vertrok op 10 juli 1863 naar Leeuwarden.
Bron: Stadsarchief Breda, Bevolkingsregister Breda 1860-1869, inv.nrs. 1293, deel 21 en 1270, deel 13.

Petrus Jan van der Grijp promoveerde in 1861 aan de universiteit van Leiden tot Medicinae Doctor op een proefschrift “Een geval van elephantiasis” (Gorkum, 1861).
Bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel 7 en CBG – ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 20, Promotiebul van de universiteit van Leiden voor Petrus Jan van der Grijp als doctor in de geneeskunde; met stukken betreffende de aan hem verleende toestemming om in het Nederlands te promoveren op een proefschrift getiteld ‘Een geval van elephanthasis’, 1861.

Petrus Jan van der Grijp ontving een getuigschrift van Koning Willem III en de erepenning voor gratis vaccinatie aan minvermogenden in 1861 te Hedel. Hij verbleef op het moment van  uitreiking in 1862 in het garnizoen te Breda.
Bron: CBG – ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 14, Getuigschrift van Koning Willem III voor Petrus Jan van der Grijp (Breda), uitgereikt met de erepenning voor gratis vaccinatie aan minvermogenden in 1861; met een stuk betreffende de uitreiking, 1861-1862.

Petrus Jan van der Grijp kreeg in 1862 één jaar verlof met behoud van tractement om zich in Parijs bekend te maken met de genezing van sommige ziekten en kwalen, in ’t bijzonder huidziekten.
Bron: Delpher – Dagblad van Zuidholland en ’s-Gravenhage, 24 januari 1863.

1863 – 1868
Petrus Jan van der Grijp vestigde zich als officier van gezondheid 1e klasse op 10 juli 1863 in Leeuwarden, zijn laatste woonplaats was Breda. Hij was woonachtig in Wijk A 281. Op 20 april 1868 vertrok hij naar Arnhem.
Bron: AlleFriezen – ar.nr. 1002, inv.nr. 4617, Bevolkingsregister Leeuwarden 1859-1876, blad 0612

Petrus Jan van der Grijp ontving tijdens zijn verblijf in Leeuwarden een getuigschrift van Koning Willem III uitgereikt met de medaille voor menslievendheid en zelfopoffering aan choleralijders in het jaar 1867.
Bron: CBG – ar.nr. FA 00130 – Familiearchief van der Grijp, inv.nr. 15, Getuigschrift van Koning Willem III voor Petrus Jan van der Grijp (Leeuwarden), uitgereikt met de medaille voor menslievendheid en zelfopoffering aan choleralijders, 1867.

1869
Petrus Jan van der Grijp vestigde zich als officier van gezondheid 1e klasse op 5 februari 1869 in Zutphen, zijn laatste woonplaats was Arnhem. Hij was woonachtig aan de Turfstraat. Op 20 mei 1870 vertrok hij naar Leeuwarden.
Bron: Regionaal Archief Zutphen, ar.nr. 308, inv.nr. 023, Bevolkingsregister Greven t/m Hasselo, blad 3303.

1870
Petrus Jan van der Grijp trouwde op 18 oktober 1870 te Leeuwarden met Elisabeth Gratama, geboren en woonachtig te Leeuwarden, dochter van Andries Gratama en Helena Andreae.
Bron: AlleFriezen – huwelijksakte Van der Grijp-Gratama, ar.nr. 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, deel 3595, periode 1870. 

1872
Petrus Jan van der Grijp deed op 21 oktober 1872 aangifte van de geboorte van zijn dochter: Helena Anna Yta van der Grijp. Hij is op dat moment woonachtig in Leeuwarden.
Bron: AlleFriezen – geboorteakte Helena Anna Yta van der Grijp, ar.nr. 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, deel 3421, periode 1872.

1873
Petrus Jan van der Grijp werd door Koning Willem III een missie naar Wenen opgedragen, ten einde voor een wetenschappelijk militair doel.
Bron: Delpher – Arnhemse Courant, 8 mei 1873.

1875
Petrus Jan van der Grijp werd op 4 februari 1875 benoemd tot 1e officier van gezondheid, 2e klasse (majoor) en tot chef van het militair hospitaal te Leeuwarden.
Bron: Delpher – Algemeen Handelsblad, 19 januari 1897.

1878
Petrus Jan van der Grijp deed op 20 januari 1878 aangifte van de geboorte van zijn zoon: Francois Roelof Bennet van der Grijp. Hij is op dat moment woonachtig in Leeuwarden.
Bron: AlleFriezen – geboorteakte Francois Roelof Bennet van der Grijp, ar.nr. 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, deel 3427, periode 1878.

1882
Petrus Jan van der Grijp deed op 20 februari 1882 aangifte van het overlijden van zijn zoon: Francois Roelof Bennet van der Grijp. Hij is op dat moment woonachtig in Leeuwarden.
Bron: AlleFriezen – overlijdensakte Francois Roelof Bennet van der Grijp, ar.nr. 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, deel 3768, periode 1882.

1884
Petrus Jan van der Grijp werd op 17 april 1884 benoemd tot dirigerend officier van gezondheid 1e klasse (kolonel) en tot hoofd van het IIIe militair geneeskundig district, standplaats Dordrecht.
Bron: Delpher – Algemeen Handelsblad, 19 januari 1897.

Petrus Jan van der Grijp vertrok met zijn vrouw en dochter op 20 augustus 1884 naar Dordrecht. Ze waren woonachtig aan de Eewal M 65 in Leeuwarden.
Bron: AlleFriezen – ar.nr. 1002, inv.nr. 4718, Bevolkingsregister Leeuwarden 1876-1904, blad 591.

1886
Petrus Jan van der Grijp vestigde zich als gepensioneerd dirigend officier van gezondheid 1e klasse, met zijn vrouw en dochter op 1 september 1886 in Leeuwarden. Hun laatste woonplaats was Dordrecht. Ze waren woonachtig aan de Eewal M 65 in Leeuwarden.
Bron: AlleFriezen – ar.nr. 1002, inv.nr. 4718, Bevolkingsregister Leeuwarden 1876-1904, blad 591.

1897
Petrus Jan van der Grijp overleed op 16 januari 1897 te Leeuwarden in de leeftijd van 77 jaren.
Bron: AlleFriezen – overlijdensakte Petrus Jan van der Grijp, ar.nr. 1002, Gemeentebestuur van Leeuwarden 1811-1941, deel 3783, periode 1897.