87.2

87.2

Afmetingen: 10,5 x 7,7

Techniek: gealbumiseerde zoutdruk

Zie ook:

Aanvullende informatie: portret van J.F. Kerst (1799-1874), die voor zijn pensionering in 1858 als directeur van het Militair Hospitaal te Utrecht gedetacheerd was bij ’s Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen aldaar.

Related Projects